Full 1
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3
345933320_788574719510090_7234204569409098855_n
345933320_788574719510090_7234204569409098855_n
DSCN4426
DSCN4426
DSC00388
DSC00388
2022_317235453_708311204060019_5830856377779407224_n
2022_317235453_708311204060019_5830856377779407224_n
347252327_219606377527510_4054207144076157844_n
347252327_219606377527510_4054207144076157844_n
347384301_270086749028194_6802678405839564738_n
347384301_270086749028194_6802678405839564738_n
351114218_1187187515302232_3029004430940214332_n
351114218_1187187515302232_3029004430940214332_n
275288899_1840692412789497_6858316188583477220_n
275288899_1840692412789497_6858316188583477220_n
previous arrow
next arrow

___ CLUB API ___

Wat is een Club API?
Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Waarom hebben we een Club API?
Ethisch sporten, dat is sport beleven op een plezierige en volwaardige manier én in een veilige omgeving. Gidos investeert in een ethisch sportklimaat waarbij het beschermen van ieders integriteit centraal staat. Die integriteit moet zowel gewaarborgd zijn op het niveau van het individu (neen tegen grensoverschrijdend gedrag), de sport zelf (fair play, gelijke kansen) als de bredere sportomgeving van de sporter (aandacht voor diversiteit, inclusie, …).
We vinden het belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid en veiligheid waar iedere sporter terecht kan. Als club willen we een 100% veilige omgeving creëren.

Taken van de Club API
De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen.
De taken van de API zijn:
• Aanspreekpunt en eerste opvang
• Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
• Preventieactiviteiten en ondersteuning

FUXIN RUAN

Mijn naam is Fuxin, 28 jaar en ik ben club API bij GIDOS.
Sinds 2011 speel ik Powerchair hockey bij deze sportclub.

Ik vind het belangrijk dat de spelers en hun volledige netwerk zich goed voelen bij de club. Je kan bij mij als Club API terecht met vragen zoals een vermoeden, opmerkingen en klachten die te maken hebben met
grensoverschrijdend gedrag.

Je kan mij bereiken via mail (fuxin-ruan@hotmail.com) of via de telefoon (0489299470).

Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.